Improvisation og madopskrifter – Improvisation et recettes de cuisine – Improvisation and recipes in cooking

Improvisation og madopskrifter – Improvisation et recettes de cuisine – Improvisation and recipes in cooking

Pasta
Eksempel på improviseret aftensmad- Exemple de dîner improvisé – Example of improvised dinner
Cinnamon pastries
Kanelsnegle efter mit eget hoved – petits gâteaux à la cannelle faits de tête – Cinnamon danish made from my own head
Roast beef
Man kan variere sin aftensmad i det uendelige – Le dîner peut se varier à l’infini – Dinner can take an infinity of forms

 

Hvor præcis skal man være, når man følger en opskrift, og hvordan kan man variere sin kost?

Som det nok kan ses på bloggen her, elsker jeg at lave mad. Opskrifter derimod har jeg et tvetydigt forhold til. På den ene side er de nødvendige, når man skal kommunikere en ide til noget bestemt mad til andre. På den anden side bliver det så stift, når madlavning kommer ned i sort på hvidt.

I indlægget om brombær har jeg fx ikke indladt mig på at forklare jer, hvordan man laver marmelade: “Kom brombær i gryden og kog dem” virker for mig som en lidt nedladende ting at skrive til fornuftige mennesker. Ligeledes er det omsonst at angive præcise mængder sukker, idet det i høj grad er en smagssag.

Jeg har, som så mange andre, masser af kogebøger på hylderne, men de bliver sjældent brugt.

Når man kan sine tilberedningsmetoder: Koge, stege, bage, braisere, friturestege, dampe… så er der meget få grænser for, hvad man i virkeligheden kan lave. En mulig undtagelse er kagebagning, hvor især konsistensen er meget afhængig af proportionerne, men min erfaring siger dog, at mange ingredienser kan erstattes af lignende ingredienser af samme type: Frugt med en anden frugt, mel med en anden kornsort, smør med olie osv.

Jeg skal nok prøve at angive præcise opskrifter så ofte som muligt her på kaiserborgen.com, men jeg er altså typen der improviserer. Den gode nyhed er, at det giver mange muligheder for variation i hverdagskosten. Man kan nemlig gøre det samme med sine middagsretter: En slags proteiner, en slags grøntsager, en slags stivelse, lidt fedtstof… Så er man ude over dét der med “inspiration til aftensmaden”.

Er du typen der er glad for opskrifter, eller improviserer du?

Kys og Kram fra Kejserinden.


Français:

À quel point faut-il être précis en cuisine, et comment varier son alimentation?

Comme cela se voit sur ce blog, j’adore cuisiner. Par contre j’ai une relation ambigüe avec les recettes. D’un côté elles sont nécessaires pour communiquer un plat précis aux autres, d’un autre côté la cuisine devient trop formelle à mon goût, quand elle est exprimée noir sur blanc.

Dans le post sur les mûres par exemple, je ne me suis pas permise de vous écrire comment faire la marmelade: “Mettez les fruits dans un faitout et faites bouillir” me paraît être une recommandation un peu condéscendante à faire à des personnes censées. Pareillement, il est inutile de préciser les quantités de sucre, car c’est largement une question de goût.

Comme beaucoup, j’ai une grande quantité de livres de recettes dans ma bibliothèque, mais ils servent rarement.

Quand on connaît ses cuissons: Bouilli, sauté, cuit au four, braisé, frit, vapeur… Il y a très peu de limites à ce qu’on peut faire. Une exception possible est la pâtisserie, ou la consistance dépend en grande partie des proportions des ingrédients, mais selon mon expérience, on peut facilement remplacer les ingrédients par d’autres du même type: Un fruit par un autre, une sorte da farine par une autre, le beurre par de l’huile etc.

Je promets d’essayer d’indiquer des proportions aussi précises que possible sur kaiserborgen.com, mais je suis du genre à improviser. La bonne nouvelle, c’est que cela permet de varier son alimentation quasiment à l’infini. On peut appliquer le même principe à son assiette: Une sorte de protéines, une sorte de légumes, un féculent, un peu de matières grasses… La question de savoir “quoi faire à dîner” devient obsolète.

Êtes-vous du genre à suivre une recette, ou préférez-vous improviser?

L’Impératrice vous embrasse.


English:

How precise do you have to be when you cook, and how to vary your diet?

As you can see on the blog, I love to cook. However my attitude towards recipes is ambiguous. On the one hand they are necessary to communicate a cooking idea to others. On the other hand cooking becomes a bit of a constraint when taken down in black and white.

In the post about blackberries for example, I did not allow myself to tell you how to make marmalade: “Put the berries in a pot and allow them to boil” seemed a bit condescending when writing to a normally educated audience. In the same way it seemed absurd to indicate the amount of sugar, since this is essentially a question of taste.

Like many others, I have a great number of cookbooks on my shelves, but I rarely use them.

When you know your cooking methods: Boil, sauté, bake, braise, fry, steam… there are very few limits to what you can do, with the possible exception of pastry, where the texture obtained depends very much on the proportions of the ingredients used. In my experience, however, you can almost always replace one ingredient by another similar one: One fruit for another, another sort of flour, oil instead of butter etc.

I promise to try and make precise recipes her on kaiserborgen.com, but I am the improvising kind. The good news is, this allows one to vary meals indefinitely. You can use the same principle for your dinner: One sort of protein, one vegetable dish, something starchy, something fatty… “dinner inspiration” becomes an obsolete question.

Do you follow recipes, or do you mostly improvise?

Hugs and Kisses from the Empress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.