At se på dyr…- Regarder les animaux… – To Look at Animals

At se på dyr…- Regarder les animaux… – To Look at Animals

Dødningehovedaber
Dødningehovedaberne giver inspiration til leg – Les Saïmiris donnent envie de jouer comme eux – Playful and inspiring squirrel monkeys
Peacock
Pludselig står der en påfugl – Soudain, un paon – Suddenly a Peacock appears
Otter
Samtale med en odder – Conversation avec une loutre – Conversation with an otter

En tur i dyrepark…

Vi har i weekenden – igen – været en tur i Ree Park, som ligger få kilometer fra Kaiserborgen. I lokalområdet har vi i alt tre dyreparker: Ree Park, Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Lidt længere væk har vi Randers Regnskov og Kattegatcentret i Grenaa.

For dyrevenner som Kaninungen og mig er det lidt af en guldmine, og faktisk er Ree Park også interessant for Kolibrien, da deres valg af planter med eksotisk udseende er meget inspirerende.

For Kaninungen er der rigtig meget læring i sådan en tur. Alle sanser er i brug, lige fra lugtesansen – En kamel lugter anderledes end en odder – til vestibulærsansen, som kontrollerer balanceevnen og styrker motorikken. Der er teorier, der tyder på, at en del af vores hjerne reproducerer de bevægelser, vi ser. Når gibbonaben hænger i tæerne, så er der en del af os, der også føler, at vi gør det.

Samtidig er jeg overbevist om, at tilstedeværelsen af store rovdyr på forholdsvis kort afstand påvirker os meget mere, end vi tror. Når vi lugter en løve og ser dens bevægelser få meter væk, så må det nødvendigvis fremprovokere en helt primitiv “flygt eller kæmp”-reaktion i hjernen, fordi vi ikke altid har været øverste led i fødekæden.

Som barn kom jeg meget ofte i Københavns zoo, især med min far, der havde et årskort. Kortet havde i øvrigt en sjov forhistorie – Du kan læse den her. Han brugte meget tid på at studere og tegne dyrene, og gør det stadig. En sidegevinst ved hans arbejde blev altså min interesse for dyr. Hvis Kaninungen ender som biolog, er det altså hans skyld!

Kys og Kram fra Kejserinden


Français:

Attractions Animales à Mols

Ce weekend nous avons – encore – visité Ree Park, un parc zoologique situé à quelques petits kilomètres de Kaiserborgen. Dans notre voisinage immédiat, nous avons trois parcs animaliers: Ree Park,  Skandinavisk Dyrepark et Munkholm Zoo. Un peu plus loin nous avons les dômes exotiques de Randers Regnskov et l’aquarium Kattegatcentret à Grenaa.

Pour les amis des animaux comme le Lapereau et moi, c’est comme une mine d’or, et le Kolibri tire aussi son épingle du jeu, puisque les effets exotiques crées avec les plantes de Ree Park sont une source d’inspiration.

Le Lapereau apprend beaucoup de choses pendant nos excursions. Tous les sens sont stimulés, depuis l’odorat (un chameau a une autre odeur qu’une loutre) jusqu’au sens vestibulaire qui contrôle l’équilibre et améliore la motricité. Selon certaines théories, une partie du cerveau reproduit les mouvements que nous voyons. Quand le gibbon se suspend la tête en bas dans un arbre, et que nous le regardons, une partie de nous a l’impression d’être suspendu aussi.

À côté de cela, je suis moi-même persuadée que la proximité des grands fauves a un impact plus important sur nous, que nous ne voulons bien l’admettre. Quand nous sentons l’odeur et voyons les mouvements d’un lion à quelques mètres de nous, cela doit provoquer une réaction toute primitive de “fuite ou combat” dans le cerveau, parce que nous n’avons pas toujours été au sommet de la chaîne alimentaire.

L’Impératrice vous embrasse.


English:

 Animal Theme Parcs in Mols

This week end we went to Ree Park – Again! It is a zoo situated a few kilometers away from Kaiserborgen. In our close area we have three animal parks: Ree Park,  Skandinavisk Dyrepark, and Munkholm Zoo. A little further away, we can go to the exotic domes of Randers Regnskov and the aquarium Kattegatcentret in Grenaa.

For animal lovers such as Baby Bunny and me, it is like a gold mine, and Hummingbird also finds an interest in the way Ree Park has used plants to make the scenery look exotic.

Baby Bunny learns a lot on these outings. All the senses are stimulated, from the sense of smell (a camel smells different from an otter) to the vestibulary sense, that controls balance and improves her motor skills. According to some theories, a part of the brain reproduces the movements we see. When the gibbon is hanging in a tree upside down, part of us also feels like we are hanging there.

Besides from that I am also sure that the proximity of the great predators influences us much more than we care to admit. When we smell a lion and see its’ moving pattern a few meters away, it must trigger our primitive “flight or fight” reaction in the brain from when we were not yet at the top of the food chain.

Hugs and Kisses from the Empress.

4 Replies to “At se på dyr…- Regarder les animaux… – To Look at Animals”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.