Spædbørn med stil! – Des nourissons très à la page ! – Fashionable Babies!

Spædbørn med stil! – Des nourissons très à la page ! – Fashionable Babies!

Princesses
Her er kaninungen sandsynligvis i færd med at se på prinsesser.
Le Lapereau regarde certainement les princesses.
Baby Bunny, probably looking at princesses.

“Børnene er jo ligeglade”… Eller er de?

Man hører tit, at ting og udstyr til spædbørn i virkeligheden opfylder et behov hos forældrene, og at børnene er ligeglade.

Da vi ventede Kaninungen, var jeg opsat på, at hun skulle have alderssvarende legetøj, således at det kunne udvikle sine sanser korrekt. Det var med andre ord hendes behov for udvikling, der blev tilgodeset frem for mit behov for lyserøde flæser. Der blev indkøbt ting i sort-hvide mønstre og skarpe kontraster.

Nu kan den opmærksomme læser nok gætte, hvor dette indlæg fører hen: Vi var dårligt kommet hjem fra hospitalet, før kaninungen kastede sig over indpakningen fra en af barselsgaverne med glubske spædbarnsøjne: Der var nemlig Disneyprinsesser på! Hun var ikke til at rive væk fra dette papir, og det endte med, at vi hang det op over puslebordet, hvorfra det blev studeret intensivt!

Da hun blev mere selvstændig og kunne udtrykke sin begejstring ved at gribe ud og røre, viste det sig, at det var kjolerne på princesserne der var så interessante. Kaninungen var vild med alt, der var tegnet op med tynde elegante streger. Hun var feminin og detaljeorienteret fra første færd! Så kunne Mor gå hjem og lægge sig med sine grafiske print…

Endnu en lektion i, hvor lidt man kan forudsige om tilværelsen med børn.

Kys og Kram fra Kejserinden.


“Les enfants, eux, s’en fichent”… Peut-être pas?

On entend souvent dire, que les équipements de puériculture, les beaux habits et les jouets pour nourrissons répondent aux besoins des parents plus qu’à ceux des bébés, et que les enfants, eux, s’en fichent.

Quand nous attendions le lapereau, j’étais focalisée sur les jouets adaptés à son âge pour que ses sens se développent comme il faut. Autrement dit, ses besoins développementaux devaient passer avant mes envies de froufrous roses. Nous optâmes donc pour des motifs noirs et blancs et contrastés.

Le lecteur averti aura compris où nous mène cette histoire: Nous étions à peine revenus de l’hôpital, que le lapereau se jeta à grands coups d’oeil avides sur l’emballage d’un de ses cadeaux de naissance: Sur ce carton aparraissaient les Princesses Disney ! Impossible de l’arracher à cet objet magique, et nous avons fini par l’attacher au-dessus de la table à langer, d’où il fut soigneusement étudié.

Quand elle gagna en indépendance, et put exprimer son enthousiasme en tendant ses mains et en touchant, il s’avéra que sa fascination était pour les robes des princesses. Le lapereau adorait tout ce qui était dessiné d’un trait fin et élégant. Elle est née féminine et avec le sens du détail. Mes imprimés graphiques ne lui faisaient ni chaud ni froid.

Moralité: Impossible de deviner les besoins d’un enfant avant de le connaître.

L’Impératrice vous embrasse.


“The kids don’t really care”… or do they?

I often hear that all the baby stuff, clothes and toys are more destined to fill the parent’s needs than the baby’s, and that children really do not care.

When we were expecting Baby Bunny, i was focused on buying toys adapted to her age. Her developmental needs had to be prioritized over my attraction to pink lace. We bought things with black and white patterns and sharp contrasts.

The attentive reader will have guessed where this is going: We had just come home from the hospital when Baby Bunny’s eyes grabbed on to the wrapping on one of the maternity gifts and would not let it go. It was featuring Disney’s Princesses! It was impossible to drag her away from this magical piece of card board, so we ended up hanging it over the nursing table.

When she became more independent and could grab and touch with her hands, it turned out she was fascinated with the princesses’ dresses. Baby Bunny was crazy about elegant and thin lined drawings. She was born as feminine and attentive to details. My graphic prints left her unimpressed.

you simply cannot foresee what your children will be like!

Hugs and Kisses from the Empress.

 

One Reply to “Spædbørn med stil! – Des nourissons très à la page ! – Fashionable Babies!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.