Sådan laver jeg et stenbed – Comment j’ai fait ma rocaille – How I made my rockery

Sådan laver jeg et stenbed – Comment j’ai fait ma rocaille – How I made my rockery

Rockery
Stenbedet i august 2014 – La rocaille août 2014 – The rockery in August 2014
Rockery 4
Dette billede er vist fra juli, Yuccaerne er i blomst – Cette photo date du mois de Juillet, les Yuccas sont en fleur – This pic must be from July, the Yuccas are blooming
Rockery
Stenbedet nu – La Rocaille en ce moment – The rockery at this time
Rocaille
Stenbedet , også nu – La rocaille, toujours en Septembre – The Rockery, still September.
Rockery
… Og fra en anden vinkel, stadig september – Et sous un autre angle, toujours en septembre – And from another angle, still September

Tips til at bygge et stenbed som naturen selv laver dem.

Et stenbed er en oplagt måde at lave et eksotisk indslag i sin have på en måde der ser naturlig ud. jeg har brugt en skråning i vores baghave, som oprindelig var dækket af buske og vilde kirsebærtræer. Det er et årelangt arbejde, idet man ikke kan købe sig til det naturlige look, et stenbed skal have.

I år har bedet udviklet sig meget hen over sommeren, selvom vejret næsten har været for tørt. Visse planter kunne faktisk godt have brugt lidt mere regn for at udvikle sig endu mere. Det er svært at vande vores stenbed, idet den skrå overflade får vandet til at rutsje af – Især når jorden er tør.

Hemmeligheden er at have tålmodighed nok til at lade stenbedet finde sin egen balance. Det betyder at jeg lader flest muligt stiklinger vokse op, der hvor de naturligt forekommer. Somme tider er det dog nødvendigt at flytte lidt på visse planter inden for samme område. Endelig bearbejder jeg kun jorden meget lidt for at opretholde højens naturlige form, og jeg undgår at flytte rundt på stenene.

Ud af 30 forskellige planter som stenbedet består af, vil jeg snart grave 3 op for at sætte dem i et køligt, frostfrit rum, 4 skal dækkes til hvor de står og 3 andre skal sættes ind, når der kommer kulde som varer over 2 dage. Disse planter får lov til at komme på en lille ferie, mens de venter på foråret.

Indlæg med affiliate links
Vil du have hjælp til at skabe dit eget stenbed? Den Franske Gartner er ejet af kolibrien, og kommer på Djursland og omegn. 

 

Français:

Astuces pour faire une rocaille telle que la nature les fait.

Une rocaille est une manière de faire entrer un peu d’exotisme dans le jardin d’une manière qui paraît naturelle. Je me suis servi d’un talus situé dans notre jardin derrière la maison, qui à l’origine était couvert de buissons et de cerisiers sauvages. Cela a été un travail de plusieurs années, parce que l’aspect naturel qui sied à une rocaille ne s’achète pas.

Cette année la rocaille s’est bien développé, même si le temps a été un peu trop sec. Certaines plantes auraient poussé encore plus, si elles avaient reçu un peu plus de pluie. Il est difficile d’arroser notre rocaille, car l’eau glisse à cause de la forte pente et de la terre sèche.

Le secret d’une belle rocaille, c’est d’avoir la patience de la laisser s’équilibrer d’elle-même. Cela signifie que je laisse le plus possible de jeunes plantes pousser là où elles sont venues naturellement. Je déplace un peu certaines plantes à l’intérieur du même site. Enfin je travaille très peu la terre pour conserver le relief naturel du talus, et je déplace le moins possible les pierres.

Sur les 30 plantes différentes de la rocaille, il faudra bientôt que j’en arrache 3 pour les mettre en salle froide mais hors-gel, 4 seront à couvrir sur place et 3 autres seront rentrées quand les gelées dureront plus de 2 jours. Cela leur fera des vacances en attendant le printemps.

Salutations du Colibri


English:

Tips for a Rockery Like Nature Makes Them.

A rockery is a way to give an exotic feel to your garden in a natural way. I used a bank in the back yard that was originally covered with bushes and wild cherry trees. It has taken years to get it into the shape it has now, because you cannot buy the naturalness that is the essence of a rockery.

This year the rockery has developed nicely during summer, even if the weather has been dry. Some of the plants would have grown even more had they received a little rain. It is difficult to water our rockery myself, since the water slides down the bank – Especially when the soil is dry.

The secret of a beautiful rockery is to be patient enough to let it find its’ own equilibrium. Therefore I try as much as possible to let the young seedlings stay where they grow naturally. I sometimes slightly move around certain plants inside the same space. Finally I process the soil very lightly and avoid moving the stones around.

Out of 30 different plants in the rockery, I am soon to take up 3 and store them in a cool, frost free, chamber. I will cover 4 of them in protective fabric where they stand, and three others will be put in storage when periods of frost start to exceed 2 days. These plants will take a vacation while they wait for spring!

Hellos from the Hummingbird

 

One Reply to “Sådan laver jeg et stenbed – Comment j’ai fait ma rocaille – How I made my rockery”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.