Om mangel på inspiration og internet – Sur le manque d’inspiration et d’internet – On Lack of Inspiration and Internet

Om mangel på inspiration og internet – Sur le manque d’inspiration et d’internet – On Lack of Inspiration and Internet

Bureau
Sådan ser kontoret ud i disse dage…
Voilà mon bureau ces jours-ci….
This is what the office looks like these days…

Udfordringer på bloggen, og om hvordan du undgår at løbe tør for inspiration

Lad mig være ærlig og indrømme, at dette er en lidt mindre god dag blogmæssigt. Vi har tekniske udfordringer derhjemme, og jeg er nødt til at skrive dette på min ipad på en af universitetets læsesale. Det ser ud til at blive vilkårene for resten af ugen, så jeg vil på Kaiserborgens vejne undskylde de lidt mindre lækre billeder, der kommer på bloggen i denne uge.

Når det så er sagt, så vil vi forsøge at holde standarden hvad angår tekstsiden i indlæggene.

Noget andet der kan blokere, er mangel på inspiration. Både mit studie og bloggen afhænger af, at jeg (og selvfølgelig Kolibrien) får nye ideer og løser idemæssige konflikter på daglig basis. Sandheden er, at jeg meget sjældent mangler inspiration.

Årsagen til dette er, at jeg indlægger tid til reflektion i min hverdag. Når jeg går i to timer i træk, er det ikke kun motion, og det er slet ikke spild af tid! Det er ikke noget, jeg skal have klemt ind i en travl hverdag, men et af de tidspunkter, hvor jeg skaber allermest værdi for mit intellekt.

En anden måde, hvorpå jeg opnår dette, er ganske simpelt at sidde og tænke. Jeg er egentlig ikke så stor fan af konceptet mindfulness. Al den fokus på virkeligheden som den præsenterer sig lige for næsen af én (eller online tankevirksomhed) opfatter jeg nærmest som kontraproduktiv i forhold til mit studie og min blogging, idet hovedpræmisset for disse er offline tankevirksomhed, altså fantasi og evnen til at sætte sig ind i andre mennesker og steder, uden at behøve se disse ting samtidig.

Kys og kram fra Kejserinden.


Français:

Difficultés sur le blog et comment éviter la panne d’inspiration

Je dois avouer qu’au niveau blog, aujourd’hui n’est pas le jour le plus joyeux. Nous avons des difficultés techniques, et je suis obligée d’écrire ceci sur mon ipad depuis une salle de lecture à l’université. Les problèmes vont persister toute cette semaine, et j’en profite pour m’excuser d’avance pour les photos un peu moins glamour des jours à venir.

Ceci étant dit, nous allons essayer de faire en sorte que l’aspect textuel du blog n’en souffre pas.

Une autre complication possible est le manque d’inspiration. Que ce soit dans mes recherches ou sur le blog, mon travail dépend de ma capacité (et celle du Colibri, bien sûr) à trouver des idées et résoudre des conflicts entre ces idées quotidiennement. En réalité, je manque rarement d’inspiration.

La raison de cela est que j’ai crée des plages de reflexion dans mon quotidien. Quand je pars marcher deux heures, ce n’est pas seulement pour l’exercice, et ce n’est certainement pas une perte de temps ! Ce n’est pas une activité de plus à insérer dans un emploi du temps déjà chargé, mais un des moments où je crée le plus de valeur pour mes projets.

Une autre manière est tout simplement de s’asseoir et refléchir. Je ne suis pas une grande fan du concept de “mindfulness” qui est si à le mode. L’idée de se focaliser sur ce qui est devant soi dans le monde réel me paraît contre-productif. La base de mes projets est toujours mon imagination et ma capacité à connecter ce qui ne l’était pas, donc de me focaliser sur ce qui n’est pas en évidence devant moi.

L’Impératrice vous embrasse.


 

English:

Challenges on the blog and how to avoid lack of inspiration

Let me be honest: This is not the best day, blogwise. We are having technical problems at Kaiserborgen, and I am writing this on my ipad from one of the study seats at the university library. It looks like the problems will last all week, and let me take this opportunity to apologize for the less edited photos we will publish in the upcoming days.

That being said, we will try to keep up the standards for the text part of the blog.

Another possible challenge is lack of inspiration. In my studies and on the blog I depend upon my (and of course Hummingbird’s) ability to come up with and solve conflicts between ideas every day. In fact I rarely lack inspiration.

The reason for this is that I have made space for thinking in my life. When I go for a two hour walk, it is not just for exercise, nor is it a waste of time! It is not something to squeeze into my already packed schedule but one of the most efficient times of my day.

Another way of doing this is simply to sit down and think. I am not a big fan of the “mindfulness” concept: All that focusing on what is right in front of me seems contra productive in my case. I need to use my imagination to come up with ideas or connect the dots, which is something I cannot accomplish by being in the now.

Hugs and kisses from the Empress.

One Reply to “Om mangel på inspiration og internet – Sur le manque d’inspiration et d’internet – On Lack of Inspiration and Internet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.