Nyt tema: babytips. SØVN! – Nouveau thème: Astuces bébé. Le SOMMEIL ! – New thème: Baby tips. SLEEPING!

Nyt tema: babytips. SØVN! – Nouveau thème: Astuces bébé. Le SOMMEIL ! – New thème: Baby tips. SLEEPING!

Af Kejserinden – Par l’Impératrice – By the Empress

kaiserborgen
TBT!
Kaninungen, to uger gl. – på tværs i sengen!
Le Lapereau à 2 semaines – Dans le sens de la largeur de son lit!
Baby Bunny – Two weeks old.

Hvad er dit bedste råd til kommende og nye forældre?

… Og hvad ville du selv gerne have vidst, før du fik børn?

I den kommende tid vil vi sætte lidt fokus på babyer, fødsel og forældreskab fordi… Nårh ja, fordi vi venter en lillebror i Juni måned. I den forbindelse har jeg tænkt meget over, hvad jeg gerne ville have vidst, inden jeg blev mor, og hvad jeg kan gøre anderledes denne gang. Over de kommende uger vil jeg derfor skrive nogle af disse erfaringer ned her på kaiserborgen.com. Jeg håber, at I vil få glæde af dem, men jeg håber endnu mere, at I vil give jer tid til at bidrage med jeres bedste råd, erfaringer og tips i kommentarfeltet herunder eller på facebook (har du husket at give Kaiserborgen et like?) og instagram (søg efter @kaiserborgen).

Den første erfaring, jeg gerne vil dele, handler om det evigt tilbagevendende emne: SØVN! – Nærmere bestemt, det “at sove igennem”. Nettet er fyldt med spørgsmål om, hvornår babyer sover igennem og hvordan man opnår denne hellige gral. Velmenende bekendte (og fremmede) synes også, det er helt normalt at spørge: “Nå, er h*n så begyndt at sove igennem?”, og man får den opfattelse, at det er en evne, babyer skal tilegne sig på lige linje med at spise med ske, tale eller gå.

Personligt fik jeg stress, da Kaninungen blev omkring et år, og stadig ikke “sov igennem”. Hun havde da haft perioder, hvor hun pludselig tog de sagnomspundne 5-7 timer i streg, men så kom tænder, forkølelse og udviklingsspring i vejen, og milepælen flyttede sig igen ud af syne.

I dag tager jeg det udgangspunkt, at man ikke kan sætte en dato på folks evne til at sove… ikke engang som voksne! I øjeblikket vågner jeg selv op flere gange hver nat pga. diverse graviditetsrelaterede gener, og i perioder med stress sover jeg heller ikke “igennem”. Hvordan skulle man kunne forvente, at det skal være anderledes for børn? Kaninungen vågner nogle gange med mareridt i en alder af seks år, og Kolibrien har til tider problemer med at falde i søvn.

Når Lillebror kommer, vil jeg ikke forvente, at der kommer en magisk dag, hvor han sover igennem, og det skal sandelig ikke blive en præstation! Vil vi selv få mere søvn af den grund? Sikkert ikke, men denne attitudeændring vil helt sikkert give mindre stress og frustration.

Godnat fra Kejserinden.


Français:

Quel est votre meilleur conseil aux futurs parents ?

… Et qu’est-ce que vous auriez aimé savoir, avant d’avoir des enfants?

Dans les temps à venir nous allons parler de bébés, naissances et parentalité parce que… Eh bien, parce que nous attendons un petit frère au mois de Juin. Dernièrement j’ai beaucoup réfléchi à ce que j’aurais aimé savoir avant de devenir maman, et ce que je voudrais faire autrement cette fois-ci. Dans les semaines à venir, je vais donc partager ces expériences avec vous, dans l’espoir que vous trouverez ces conseils utiles, mais surtout en espérant que vous voudrez bien faire partager vos conseils, astuces et expériences dans les commentaires ou sur facebook (avez-vous “liké” kaiserborgen?) ou sur instagram (@kaiserborgen).

La première expérience que je voudrais partager, concerne le sujet le plus rabaché chez les parents: Le SOMMEIL ! Plus précisément le concept de “faire ses nuits”. Internet est rempli de questions sur les meilleures méthodes pour que les bébés fassent leurs nuits ou la date d’obtention de ce saint graal. Les connaissances bien pensantes (et parfois de parfaits inconnus) trouvent normal de demander: “Alors, il/elle ne fait pas encore ses nuits?”, et on finit par avoir l’impression que le sommeil est une compétence à acquérir au même titre que les aptitudes à manger à la petite cuillère, marcher ou parler.

Pour moi, c’est devenu une source de stress, quand le Lapereau a approché son premier anniversaire et ne faisait toujours pas “ses nuits”. Bien sûr, elle avait des périodes où elle dormait les légendaires 5 à 7 heures d’affilée, mais les dents, les rhumes et les périodes de développement mental y mettaient fin à chaque fois, et le but convoité semblait s’éloignerau fur et à mesure.

Aujourd’hui je pars du principe, qu’on ne peut pas mettre une date sur la capacité à dormir d’une personne, enfant ou adulte. En ce moment les inconforts de la grossesse me réveillent plusieurs fois chaque nuit, et pendant les périodes de stress, je ne fais pas “mes nuits” non plus. Le Lapereau a six ans, et elle est régulièrement réveillée la nuit par des cauchemars. Le Colibri a parfois du mal à s’endormir le soir.

Quand le petit frère naîtra, je ne m’attendrai pas à un moment magique à partir duquel il dormira comme un ange toute la nuit, et ce ne sera certainement pas une compétition ! Aurons-nous plus d’heures de sommeil pour autant ? Sûrement que non, mais j’espère que ce changement d’attitude nous épargnera du stress et des frustrations.

L’Impératrice vous souhaite une bonne nuit.


English:

What is your best tip for new parents?

… And what would you have liked to know before you had kids?

In a new series of post we are going to discuss babies, birth and parenthood because… Well, we are expecting a baby brother this June. Lately I have thought a lot about what would have been good to know before we became parents and what I would like to do differently this time. During the next few weeks I will share these experiences with you, hoping you will find them usefull, but I especially hope, that you will share your own tips, tricks and advice in the comments below or on facebook (have you liked kaiserborgen yet?) and instagram (@kaiserborgen).

The first experience I would like to share concerns the topic most parents struggle with: SLEEP! More exactly the concept of “sleeping through” the night. The internet is full of questions on the best way to get babies to sleep through and at what age you can expect to reach this holy grail. Well meaning aquaintances (and also some perfect strangers) find it completely normal to ask whether your infant sleeps through yet, and one ends up getting the notion that the ability to sleep through the night is a competence to be aquired just as eating with a spoon, walking or speaking.

To me this became very stressfull, when Baby Bunny was about to turn one, and still could not sleep for the whole night. Of course, she had periods of time when she would take the legendary 5-7 hour stretches, but then teething, colds or psychological development fases would get in the way, and the goal became ever more distant.

Now I believe that you cannot put a date on a person’s sleeping patterns… even as adults! Recently the discomforts of pregnancy have been waking me up several times each night. At age six Baby Bunny sometimes gets nightmares, that wake her up at night. The Hummingbird sometimes has trouble falling asleep at night.

When Baby Brother is born, I will not expect him to learn to sleep once and for all, and it will certainly not be a competition! Will we sleep better at night for that? Probably not, but this change in attitudes will spare us some stress and frustrations.

Good night from the Empress.

 

One Reply to “Nyt tema: babytips. SØVN! – Nouveau thème: Astuces bébé. Le SOMMEIL ! – New thème: Baby tips. SLEEPING!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.