Ideer til den bedste børnefødselsdag! – Idées pour un super anniversaire d’enfants ! – Ideas for a Great Birthday Party for Children!

Ideer til den bedste børnefødselsdag! – Idées pour un super anniversaire d’enfants ! – Ideas for a Great Birthday Party for Children!

Af Kejserinden – Par l’Impératrice – By the Empress.

kaiserborgen.com
Mættende mad!
De la nourriture qui cale !
Nourishing foods!
Kaiserborgen.com
Frugt og grønt!
Fruits et légumes !
Fruit and vegetables!
kaiserborgen.com
Festlig pynt!
Décorations festives !
Festive decorations!

4 trin til en sjov børnefødselsdag.

Da jeg var barn var min fødselsdag årets højdepunkt, ikke kun for mig, men for hele familien i bredeste forstand, inklusiv de af mine forældres venner, der havde børn. Min far og mor holdt nemlig altid en kæmpe fest, der varede hele eftermiddagen og til ud på aftenen, og alle de børnefamilier de kendte, var inviteret. Det betød at vi var en børneflok i alle aldre, der indtog hele kvarteret, mens forældrene hyggede sig med kaffe, vin osv. Det startede som regel med familiens lejlighed på Østerbro, men der blev hurtigt for trangt, hvorfor vi rykkede (blev sendt) ned i gården for at lege. Derfra kunne man bevæge sig rundt i hele nabolaget via baggårdene, hvis man kravlede over skraldespande og cykelskure… De største hjalp de mindste, og mine forældre var nok ikke de mest populære blandt naboerne den dag…

Kaninungens fødselsdage er helt anderledes. Dels ser verden anderledes ud, og større viden om farerne ved at færdes uden for familiens trygge rammer gør os usikre, når det kommer til bare at sende vores børn ud og lege. Dels er vores situation anderledes end mine forældres var: Vi bor på landet og vores familier bor langt væk, dels i Frankrig og dels spredt ud over hele Danmark. Vores netværk med børn overlapper til dels med Kaninungens netværk i skolen, så det er mere nærliggende at afholde en klassefest. På skolen er det nemlig (med rette) ildeset kun at invitere de nærmeste venner… Og jo flere, des bedre ikke?

I år var fjerde år med fest for Kaninungens gruppe, og jeg har oparbejdet en vis rutine, som naturligvis har udviklet sig, efterhånden som kaninungen er blevet ældre. Traditionen tro var det i år en bragende succes, og jeg er sikker på, at de alle sammen havde det sjovt. Her kommer 4 tips til en fantastisk børnefødselsdag:

 1. Planlægning, planlægning, planlægning. Det lyder kedeligt, for er det ikke netop børns spontanitet, der gør det sjovt? Det er selvfølgelig en smagssag, men jeg har det sådan, at når vi er få voksne til mange børn, så vil jeg gerne have styr på de ydre rammer, da det skaber bedre vilkår, når lille Sofus pludselig savner sin mor. Det hjælper også at have planlagt på forhånd, hvordan man f.eks. skal servere maden: Vi gjorde det, at de hver fik et plastickrus, som de skrev navn eller tegnede på, og så kom de op til “buffeten” og fik det fyldt op med fingermad. Vi spiste udenfor, så kruset var mere overskueligt end en tallerken, og de kunne fint stå i kø og sige, hvad de ville have.
 2. Tøm en Tigerbutik! (eller Normalbutik, eller Søstrene Grene) for balloner og papirpynt til kager mv. Det gør bare det hele mere festligt, og hvis barnet er med til at købe ind, er det en stor del af forventningens glæde. Her havde børnene stor glæde af “luftballonerne” af papir, som blev brugt på et utal af måder, efter at kagerne var spist, og rigtige balloner er altid et hit!
 3. Gå gradvist frem, når det kommer til blodsukkeret. Jeg er en af dem, der synes, at både kage og slikposer hører med til en fødselsdag, men at det kan gøres med omtanke. Vi havde inviteret børnene til kl. 12, og så startede vi ud med frokost i form af fuldkornspastaskruer, nogle få cocktailpølser og et stort fad med frugt og grønt. “Sundt” er et definitionsspørgsmål, men det vigtigste  var, at de fik spist noget, der lagde en bund og holdt deres blodsukker nogenlunde stabilt. Til dessert derefter fik de popcorn og saftevand uden sukker. Så lavede vi udendørsaktiviteter, hvorefter vi gik ind og fik kage, boller og mere frugt. Efter de sidste aktiviteter, blev slikposerne delt ud – et kvarter inden afhentning! Således fik de et lille energiboost på et tidspunkt, hvor “gassen ofte går af ballonen”, og det efterfølgende blodsukkerdyk kom på et tidspunkt, hvor de alligevel skulle hjem og slappe af.
 4. Hav masser af fællesaktiviteter i baghånden! Normalt går jeg ind for, at børn gerne må kede sig, og at de selv skal finde deres plads i fællesskabet, men lige netop til børnefødselsdage er det vigtigt, at alle har det sjovt, og at ingen føler sig udenfor. Selvfølgelig må der gerne opstå tomrum, og der skal også være plads til børnenes egne inputs, men det er vores erfaring, at aktiviteterne er vældig populære. I år var der ligefrem nogle, der spurgte efter noget, de havde prøvet året før, og det må siges at være den største kompliment. Ideer til aktiviteter må blive et indlæg i sig selv, det får i en af de nærmeste dage….

Holder du fødselsdag for lidt større børn? Se tips til en vellykket tweenfest lige her.

Kys og kram fra Kejserinden.


Français:

4 Étapes pour un goûter d’anniversaire réussi.

Cette année était la quatrième fois que nous organisions une fête pour les copains d’école du Lapereau. Ici il y a quelques règles de savoir-vivre pour ces occasions, qui a mon avis sont justifiées: La plus importante est qu’il doit y avoir une logique dans la liste d’invités: Soit on invite toute la classe, soit seulement les enfants du même sexe que le sien. De cette manière personne ne se sent exclu, puisqu’on n’a pas le droit de n’inviter que les meilleurs amis. Cela signifie qu’on se retrouve avec un grand groupe d’enfants, dont certains ne sont peut-être pas exactement les favoris de l’enfant. Voici quatre astuces pour que tout le monde s’amuse:

 1. Organisation, organisation, organisation. Je sais, c’est ennuyeux – n’est-ce pas la spontanéité des enfants qui rend la vie plus belle? Bien sûr, c’est une question de goût, mais quand il y beaucoup d’enfants pour peu d’adultes, je préfère savoir quoi faire à tout instant. Un encadrement clair permet aussi d’avoir plus de disponibilité, quand la petite Sophia veut sa maman. C’est aussi une bonne idée de planifier comment on s’organise pour le repas. Cette fois nous avons opté pour la solution buffet: Chacun avait un gobelet en plastique, où il écrivait son nom, et tout le monde venait à tour de rôle se faire servir des petites choses à grignoter avec les doigts. Ils ont mangé dehors, et les gobelets étaient plus faciles à gérer que des assiettes, et ils ont très bien su faire la queue et demander leur “ration” sur mesure.
 2. Videz la Foir’Fouille! (Ou autre boutique qui vendes des décos pas chères). Ballons, décorations etc. les enfants adorent. Si votre enfant participe aux achats, c’est enore mieux pour concrétiser ses attentes envers la fête. les “ballons à air chaud” en papier des muffins (voir photo) ont trouvé beaucoup d’utilités dans les jeux des enfants, et les ballons gonflables sont toujours un succès.
 3. Allez-y graduellement en ce qui concerne la glycémie. Je fais partie de ceux qui trouvent que les gâteaux et les sachets de bonbons sont des incontournables pour une fête d’enfants, mais il faut savoir doser la charge de sucre ! Nos petits convives sont arrivés à midi, et nous leur avons servi un repas composé de pâtes torti complètes, quelques saucisses cocktail et des fruits et légumes à volonté. L’aspect nutritionnel se discute, mais ce repas a l’avantage de plaire à tout le monde et de constituer une base rassasiante. Au “dessert”: pop corn légèrement salé et sirop sans sucre à l’eau. Après les activités de plein-air, ils sont passés aux gâteaux, petits pains et fruits suivis d’activités d’intérieur, et un quart d’heure avant la fin: les sachets de friandises. Le moment de dire au revoir est souvent accompagné d’une baisse de régime, et un peu de sucre à ce moment-là est le bienvenu. Le fameux contre-coup, où la glycémie baisse quelques temps après la consommation de sucre, survient une fois que les enfants sont rentrés, et se reposent de toute façon de cette belle journée.
 4. Prévoir beaucoup d’idées d’activités organisées. Normalement je maintiens que les enfants doivent s’ennuyer et trouver eux-mêmes leurs occupations, et ils doivent trouver tout seuls leur place dans le groupe. Cependant les goûters d’anniversaire peuvent être intimidants, et il est important que tout le monde s’amuse et que personne ne se sente exclu. Bien sûr qu’il faut laisser quelques temps “morts” et surtout laisser la place aux envies exprimées par les enfants – Cette année ils ont même réclamé une activité qu’ils ont retenue de l’année dernière – Quel compliment ! Les idées concrètes d’activités feront l’objet d’un autre post dans les jours qui viennent…

L’Impératrice vous embrasse.


English:

4 Steps for a perfect Children’s Birthday Party.

This was the fourth year of celebrating Baby Bunny’s birthday as a real childrens party. In Denmark schools and kindergartens often have some ground rules and traditions for birthday celebrations, which I see fit to follow: In the local school the guest list must have an objective logic to it: you must invite the whole class or just the kids of the same gender as your child, you do not get to pick out your child’s best friends, and no one feels excluded. This makes perfect sense, but it also means that you end up with a large group of children, among which all are not necesarily your child’s (or your) favorites… Here are four steps, so that everyone has fun:

 1. Organization, organization, organization. It might sound boring – Isn’t the spontaneity of children what makes life worth living? It is a question of personal taste, and when it comes to dealing with many children for a few adults, I prefer to play it safe and do some planning ahead. This leaves room for improvizing and explaining what is going to happen next is a great tool for soothing little Sophy, who suddenly wants her mummy. It is also a good idea to plan ahead how you want to serve the food. We opted for the buffet version: Each child was given a plastic cup on which he wrote his name. Then they stood in line to filll the cup with fingerfoods. They were eating outside, and the cups were easier to handle than plates. They all enjoyed being able to pick exactly what they wanted.
 2. Empty a decorations store! Balloons, decorations etc. – Kids love them. If you do the shopping with your child, it helps her get a visual idea of the party beforehand and adds to the joy of anticipation. The “hot air balloons” on the muffins (see picture) spurred a ot of creativity and the kids found a lot of alternative ways to use them. Ordinary balloons are always fun, and they do not have to be helium filled – Sometimes they are even better to play with, when they are just filled with air.
 3. Keep that blood sugar under control! I am one of those parents who believe that cake and little bags of candy is part of what b-day parties extra special. However it is wise to dispend the sugar in a controlled manner during the day. Our little guests came over at noon, and they were served lunch in the shape of whole grain torti pasta, a few mini hotdogs and all the fresh fruits and veggies they could eat. It can be discussed how nutritious this type of meal is, but it served its’ goal: Everyone liked it, and it was a satiating basis for the afternoon. For “dessert” they had slightly salted pop corn and sugar free fruit punch. After the outdoor activities, we went inside to have cake, oatmeal buns and more fruit. After some indoor activities the goody bags were handed out – Fifteen minutes before the parents were scheduled to pick them up. KIds often find out just how tired they are the moment they see their parents, and the little sugar rush helped prevent this. The famous low, which comes about half an hour after eating sweets, happens once they are at home… when they are already supposed to relax and recuperate after the party.
 4. Have a lot of ideas for activities at hand. Normally I believe that it is healthy for children to get a little bored and find out for themselves, what they want to do. I also believe that they have to find their pace in the group on their own. Birthday parties, however, are an exception to that rule. They can be intimidating, and it is important that no one feels left out, and everybody has a good time. Of course you can take breaks and let them come up with their own ideas – I fact the kids themselves suggested that we should repeat one of the games from last year… What a compliment! Concrete ideas for games and activities will be in a follow-up post in the near future.

Hugs and kisses from the Empress.

3 Replies to “Ideer til den bedste børnefødselsdag! – Idées pour un super anniversaire d’enfants ! – Ideas for a Great Birthday Party for Children!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.