Er håndskrift uddøende? – L’écriture manuelle: Un art en voie de disparition?

Er håndskrift uddøende? – L’écriture manuelle: Un art en voie de disparition?

Texte français en bas de page.

Anna Aulin-Christoffersen
Jeg er glad for at bruge min kalender, mit blogplanlægningshæfte og min dagbog, og jeg vil helst ikke skifte dem ud med digitale udgaver.
Je n’échangerais mon agenda, mon cahier de planification du blog et mon journal personnel pour rien au monde.

Hvorfor skal vi overhovedet lære at holde på en blyant?

Vi var for nylig til sundhedsplejersketjek med kaninungen på hendes skole. Sundhedsplejersken rettede på hendes blyantsgreb, og jeg kom til at tænke på, hvorfor det er så vigtigt. Kaninungen har ikke problemer med finmotorikken ellers, så det drejer sig kun om hendes skrivevaner. På hendes skole bruger de iPads, Chromebooks og computere i alle afskygninger. Alligevel skal børnene lære at skrive i hånden på samme måde som man skulle det i min barndom.

Selv skriver jeg ofte i hånden, også når jeg udarbejder tekster til bloggen her. Jeg kan godt lide at arbejde visuelt, tegne og strukturere min arbejdsindsats gennem skemaer, streger og lister. Jeg synes, der er noget fortryllende ved at skrible et notat ned i et hjørne – også selvom jeg fx er vant til at tage notater på computer og tablet og skriver tilpas hurtigt til at følge min tankestrøm. Det er som om det analoge – papiret – “snakker” fantastisk godt sammen med min hjerne.

Spørgsmålet er, om det stadig vil være sådan for Kaninungens og Baby Buddhas generation? De såkaldte digitalt indfødte?

Hvis vi spørger teoretikere inden for extended cognition bruger vi artefakter som ekstra hjernekapacitet, men ændrer det noget ved hjernen, at man primært har givet denne eksterne lagringsplads en digital form op igennem barndommen?

Herhjemme er håndskrift ikke på vej ud (se fx her), men hvordan det bliver på verdensplan, er ikke godt at vide. jeg skriver dog dette uden værdiladninger: Vi kender ikke konsekvenserne af en helt og holdende digital generation – hvorfor skulle de være negative?

Mere om det digitale, teknofobi og menneskelighed her.

Anna Aulin-Christoffersen
Analog, visuel planlægning.
La planification visuelle et analogique.

Pourquoi apprendre à tenir un crayon?

Récemment le Lapereau a été soumise à un examen de routine de ses capacités motrices et son développement par une infirmière assignée à son école. L’infirmière lui a demandé de changer sa manière de tenir un crayon, afin de ne pas développer de crampes et douleurs au poignet. Je me suis par la suite demandé quelle importance cela peut bien avoir: Le Lapereau n’a pas de problème de motricité fine en général, alors il s’agit seulement de corriger ses habitudes d’écriture manuelle. Dans son école ils se servent beaucoup d’Ipads, Chromebooks et toutes les formes d’ordinateur, mais les enfants s’échinent quand même à apprendre l’écriture manuelle de la même manière que je l’ai apprise, quand j’étais enfant.

Moi-même, je me sers beaucoup du papier et des crayons. J’aime travailler de manière visuelle, dessiner et structurer mon travail à l’aide de schémas, tirets et listes. Je trouve que les gribouillis dans un coin de cahier, qui retiennent les idées, ont une magie propre – Même si je suis habituée à prendre des notes sur ordinateur et même si j’ai une vitesse de frappe suffisante pour suivre le flot de mes pensées. L’analogique – le papier – est en harmonie avec la manière dont mon cerveau fonctionne.

Reste à savoir s’il en sera de même pour la génération du Lapereau et de Bébé Bouddha? La génération qui n’a pa connu un monde sans ordinateurs dans chaque foyer…

Si on pose la question aux adeptes de la théorie de la cognition étendue (extended cognition), nous utilisons l’écriture et son support comme un appendice de stockage, ou une extension de mémoire pour nos capacités cognitives. Mais quel effet cela a-t-il sur le cerveau d’utiliser principalement des outils numériques pendant l’enfance?

Chez nous l’écriture manuelle n’est pas en voie de disparition (lisez par exemple ceci). Quant à la situation globale, je ne saurais me prononcer. J’écris d’ailleurs ceci sans à priori négatif: Nous ne connaissons pas les conséquences d’une génération à l’écriture 100% numérique, mais pourquoi seraient-elles forcément néfastes?

Pour en lire plus sur le numérique, la technophobie et le facteur humain, cliquez ici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.