En hurtig booster – Un coup de pouce rapide

En hurtig booster – Un coup de pouce rapide

Texte français en bas de page.

Skyd stress ned – hurtigt!

Stress kan være en langvarig sygdom, og den skal naturligvis behandles i samråd med din læge, men det kan også være den dér pludselige følelse af overvældelse over alt det der skal nås, og den slår særligt hård, hvis dit nervesystem i forvejen af belastet af nervøsitet overfor en forestående opgave. Jeg har oplevet det tidligere, når jeg havde en præmiere eller eksamen i vente, og også til tider nu, hvis jeg har en kommende jobsamtale eller et møde. Jeg kan være nok så klar til den kommende begivenhed, det handler ikke om destruktiv nervøsitet. Det handler mere om, at en stor andel af min hjernekapacitet bliver opslugt, fordi adrenalin tvinger mig til at fokusere på én enkelt ting.

For mange tusinde år siden, var det denne funktion, der hjalp os med at fokusere: Forestil dig, at du er nomade, og din gruppe har lige fundet det perfekte sted at overvintre. En lun hule uden bjørne, med kun én indgang, som nemt kan bevogtes, og dog luftig nok til, at I kan tænde ild. Det er din komfortzone, og nu kan du og de andre fokusere på at gøre den i stand, fjerne snavs, tænde ild, rede senge og alt det, der skal til for at kunne overleve vinteren. Pludselig høres der stemmer udenfor: En anden gruppe har set jeres hule, og regner med at kunne overvintre der. De står lige i døråbningen, og I skal nu til at beslutte, om I skal invitere dem til at bo sammen med jer, om I måske kan dele hulen op i to dele, eller om I slet og ret skal smide dem ud. Presset øges, fordi I ved, at den anden gruppe er i gang med en lignende diskussion. Ingen er mere i færd med at arbejde på grottens komfort. På samme måde bliver det umådeligt svært at koncentrere sig om at tage beslutninger og få andre jobs udført, når man har én bestemt opgave, der stresser én. I en anden tidsalder var det en vigtig funktion: Pludselige situationer som den ovenfor er potentielt livstruende, og hvis man bliver slået ned med en stenøkse eller jaget fra hus og hjem, kan det være ligemeget om sengen er redt.

Den pludseligt opståede stress er altså noget, du bliver nødt til at adressere med det samme. Glem de andre gøremål et øjeblik. Sæt dig ned, og tænk: OK, nu lader jeg nervøsiteten komme én gang for alle. Brug så lidt tid på at forberede dig derefter på den opgave, der stresser dig. Det gælder om at få den ud i det åbne og hilse den som en ven, så virker den ikke helt så farlig. Inviter m.a.o. den anden stamme ind i hulen. Nu er I mange flere til at samle brænde.

Tuez le stress – Vite !

Le stress peut être une maladie chronique, et si tel est votre cas, je vous supplie d’aller voir un médecin. Le stress peut aussi être une sensation d’être dépassé, de ne pas être à la hauteur de toutes les tâches qui vous attendent – particulièrement si votre système nerveux est déjà sollicité par une tâche ou un évènement à venir, qui vous rend nerveux. J’ai vécu cette situation de nombreuses fois – avant une première, un examen ou plus récemment avant un entretien ou une réunion. Je peux être archi-prête pour la tâche à accomplir, il ne s’agit pas de nervosité maladive. C’est plutôt qu’un énorme pourcentage de mes capacités cérébrales sont focalisées sur un seul évènement.

Il y a des milliers d’années, ce stress soudain nous aidait à nous concentrer. Imaginez le scénario suivant: Vous faites partie d’un groupe de nomades, qui vient de découvrir l’endroit idéal pour passer l’hiver: Une grotte sans ours avec une seule entrée facile à surveiller, mais suffisamment aérée pour pouvoir faire du feu. C’est votre zone de confort, et vous êtes en train de l’aménager, nettoyer, faire du feu, faire les lits, quand des voix se font entendre dehors. Il s’agit d’un groupe inconnu, qui comptaient également sur la grotte pour passer l’hiver. Ils sont déjà à l’entrée de la grotte, et vous devez maintenant décider si vous devez vivre avec eux dans la grotte, partager la grotte en deux zones distinctes ou carrément tenter de les éjecter. La pression monte, car vous savez que l’autre groupe est en train d’avoir le même genre de discussion. Plus personne ne travaille au confort de la grotte. De la même manière il est extrêmement difficile de se concentrer sur les problèmes de la vie quotidienne, quand un évènement stressant se profile à l’horizon. À une époque cette focalisation avait une fonction très importante: Si vous vous faites assumer par la massue de l’adversaire, ou si vous êtes chassé de votre maison, peu importe si votre lit est fait.

Il faut tout de suite s’occuper du stress qui apparaît de manière soudaine. Oubliez les autres problèmes un instant. Asseyez-vous et dites-vous: OK, je laisse les nerfs m’envahir une bonne fois pour toutes. Quand le plus gros est passé, passez un peu de temps à vous préparer pour l’évènement qui vous stresse. Il s’agit de reconnaître et accueillir le stress, en d’autres termes, de laisser entrer les étrangers dans la grotte. Vous êtes maintenant bien plus nombreux pour ramasser du bois.

One Reply to “En hurtig booster – Un coup de pouce rapide”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.